Словники


Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад

                                             Максим Рильський

       Словники - інформаційні джерела для розуміння будь-яких явищ та найперша консультативна допомона щодо мовних норм. Словники бувають різні: перекладні, діалектні, граматичні, словники сполучуваності, ідеографічні, семантичні й асоціативні, історичні, лінгвокраїнознавчі, культурологічні, морфемні й словотворчі, зворотні, орфографічні, орфоепічні, синонімічні, словники антонімів, лінгвістичних термінів, іноземних слів, словники назв жителів, географічних назв, неологізмів, омонімів, паронімів, скорочень, епітетів, порівнянь, метафор, словники соціальних і професійних діалектів, мови письменників і окремих творів, довідники труднощів мови, словники термінологічні, тлумачні, топонімічні, етимологічні, фразеологічні, частотні.
       Тому я запрошую Вас поринути в універсальний світ словників на сайті http://slovopedia.org.ua/. Пропоную найцікавіші, на мій погляд, словники:
УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)
Орфографічний словник української мови
Фразеологічний словник української мови
Словник синонімів Полюги
Словник іншомовник слів
Словник-антисуржик
Крилаті вислови 
Словник мови Стуса 
Власні імена людей

ПРО СЛОВНИК.ua - портал української мови та літератури.  Словник.net містить також словоформи (орфографічний словник) для більше ніж 260 000 слів.
Словник.net може знаходити більшість слів за будь-якою їх словоформою.

Немає коментарів:

Дописати коментар